PANKAKOSKEN TEHTAAT

 

PANKAKOSKEN TEHTAAT

Stora Enso Pankakoski Oy:n kartonkitehtaat sijaitsevat aivan Pankakosken keskustassa Lieksanjoen keskellä olevassa tehdassaaressa. Nykyään tehdas työllistää n.300 vakituista työntekijää, sekä lisäksi varsinkin kesäisin kymmeniä määräaikaisia työpaikkoja ja on täten Lieksan kaupungin suurin teollinen työnantaja.

Tehtaalla on tätä nykyä kaksi kartonkikonetta; KK2 ja KK3. Lisäksi tehtaalla on oma hiomo, jonka hiomakoneilla tuotetaan hiokemassaa omaan käyttöön. Kartonkikoneiden yhteenlaskettu teoreettinen kapasiteetti on 100 000 tonnia/vuosi, mutta tuoterakenteen ja tilauspulasta johtuvien seisokkien vuoksi siihen ei olla viime vuosina päästy.

Tehtaan tuotteita ovat mm. taivekartongit, puupahvit ja sellukartongit. Liikevaihto on hieman 400 mmk:n paremmalla puolen. Viidesosa tuotteista menee kotimaahan ja loput vientiin lähinnä Eurooppaan. Tuotteita valmistetaan neitseellisestä itse valmistettavasta kuusihiokkeesta sekä valkaistusta sellusta.

1990 luku ja alkanut uusi vuosituhat on ollut Pankakoskellakin kehittymisen aikaa. Nykymittapuun mukaan pienten kartonkikoneiden ei ollut kannattavaa valmistaa keräyskuitupohjaisia tuotteita, joten ne jäivät pois valmistuksesta viime kesänä. Niiden sijaan keskitytään yhä enemmän hiokkeen ja sellun käyttöön. Vuonna 2000 tehtaalla investoitiin hiomoon ja sen kapasiteettia saatiin nostettua 300 tonniin/vrk.

1990-luvulla investoitiin moniin laatua parantaviin asioihin. Kartonkikone 3 sai maailman ensimmäisenä koneena uuden Condebelt-kuivaimen ja kartonkikone 2 uuden päällystysyksikön, jolloin sillä voidaan tuottaa laadukkaita taivekartonkeja. Lisäksi hankittiin uusi kotimaisilla "luonnontuotteilla", esim. hakkeella, puun kuorella ja turpeella toimiva suuri 32MW:n höyrykattila, jolla tuotetaan prosessihöyryä tehtaan tarpeisiin. Myös jäteveden puhdistukseen satsattiin hankkimalla bioreaktori, jossa bakteerit tuhoavat jätteet.

  Stora Enso Pankakoski Oy:n tehtaat

PANKAKOSKEN TEHTAAT POHJOISESTA PÄIN KUVATTUNA

Vaikka henkilöstön määrä on pienentynyt monien metsäteollisuuden tehtaiden lailla myös Pankakoskella luonnollisen poistuman, eläköitymisen kautta, ja tehtaan tulevaisuus on sen historian aikana ollut useasti vaakalaudalla, näyttää tulevaisuus nyt kuitenkin hyvältä. Viime vuosien huono taloudellinen tulos, siis toisinsanoen tappiolliset vuodet, ovat tuoneet epäilyksiä jatkon suhteen, mutta Pankakoskella on nyt käännytty parempaan päin. Tehtaan tulos on kääntynyt voitolliseksi, ei vielä paljon mutta kuitenkin on, tehtaan konekantaa on uudistuksilla saatu jälleen iskukykyisempään suuntaan ja samalla tulokselliset odotukset ovat nousseet.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan koko henkilökunnan on otettava vastuu tehtaastaan ja pidettävä siitä huolta myös jatkossa. Tehtaalle on otettu pitkästä aikaa myös nuoria oppisopimuskoulutukseen ja koulutuksen jälkeen heistä tulee uusia työntekijöitä tehtaalle. Myös uusia nuoria toimihenkilöitä on palkattu lisää. Se on erittäin hyvä asia koko työttömyyden kurimuksessa kamppailevan Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan kannalta. Lieksalle tehdas on elinehto ja jos tehdas voi hyvin, näkyy se myös koko kaupungin tasolla. Pankakoskella on pitkä ja vaiherikas menneisyys takanaan, mutta varmasti vielä pitkä tulevaisuus edessäänkin.

 

COPYRIGHT OLLI ROVIO 2002