PANKAKOSKEN TEHTAAN HISTORIA 1822-2000

 

PANKAKOSKEN UUSI TULEMINEN

SUURET INVESTOINNIT ALOITETAAN
Uudistustyöt pääsivät ripeästi alkuun. KK1 lopetettiin ja KK2 tehtiin täysin uudeksi ja KK3 märkäpää uusittiin. Höyrykattilan uusiminen alkoi ja rakennettiin myös uusi kehysnaulaamo. Jätevesien käsittelyyn panostettiin ja jätepaperi-, sekä massaosastoja uusittiin niitäkin. Uudet koneet tilattiin nyt välittömästi kotimaisilta valmistajilta. Yksitellen koneet otettiin uusintaan, jotta tuotanto ei heti romahtaisi valtavasti. Kartongin tuotantokyvyn suunniteltiin nousevan 55000 tonniin vuodessa. Laitteet uusittiin taloudellisesti epävarmana aikana ja kustannuksia pyrittiin alentamaan kaikin mahdollisin keinoin. Tuotantoennustetta saatiin nostettua 70 000 tonnin vuositasolle koneiden rakenteellisilla muutoksilla. Tällöin kolmoskoneelle otettiin myös käyttöön uusi kartonkiradan muodostaja, Tampellan tekemä CFF-kaksiviirarainain. Se on Pankakoskella oikeastaan prototyyppi, ensimmäinen maailmassa. Rata muodostuu sen avulla paineellisessa tilassa kolmesta massakerroksesta. Kakkosen vanha jenkkisylinteri uusittiin ja se jatkoi työtään entistä ehompana. KK2 käynnistyi uutena koneena 20.7.1979.

HENKILÖSTÖÄ KOULUTETAAN UUTTA TEKNIIKKAA VARTEN
Henkilöstö oli koko investointien ajan ahtaalla. Tilat olivat surkeat joka paikassa lojuvien rakennustarvikkeiden vuoksi. Lisäksi oli asetettu suuret paineet sille, että vanhat koneet ajettiin viimeisimmilläänkin niin suuriin tuotantomääriin kuin pystyttiin, jotta tulos pysyisi edes välttävänä. Väki koulutettiin käyttämään uusia laitteistoja, kun tietokoneistetut järjestelmät tulivat käyttöön. Pankakoskelle toimitettiin laatuaan ensimmäinen Valmetin Damatic-ohjausjärjestelmä. Henkilöstö oppi kuitenkin esimerkillisesti laitteiden käytön ja muutos sujui kivuttomasti. Uuden tekniikan käyttöönotto vähensi henkilökuntaa kokonaisuudessaan 170 henkeä, mutta vähennykset hoidettiin yhteisen hyvän vuoksi sovussa ja kaikille taattiin toimeentulo.

KANNATTAVUUTEEN PÄÄSTÄÄN
Pankakosken pääomarasite muodostui erittäin suureksi, koska joinakin rakentamisvuosina investointeihin laitetut rahat olivat suuremmat kuin koko tehtaan liikevaihto. Oli näytettävä mihin pystytään ja kovalla yrityksellä se saatiin onnistumaan. Ensimmäisena vuonna, jolloin koneet olivat käytössä, tehdas teki heti uuden tuotantoennätyksen ja jo vuonna 1986 tehtaitten tuottamien jalosteiden ja kartongin yhteismäärä ylitti 100 000 tonnin rajan. Pankakosken tuotteita jouduttiin uudistamaan, kun vanhojen tuotteiden menekki väheni. Kolmoskoneen CFF-rainain osoittautui erittäin hyväksi ja koneella pystytään valmistamaan korkealaatuista hylsykartonkia. Hylsykartongin tuotantoa alettiin kehittää. Samaan aikaan kakkoskoneella pystyttiin jo valmistamaan vaativia kartonkilaatuja. Pankakosken silloinen, erikoinen strategia, oli vanhojen taantuvien tuotteiden tekijänä saada kaikki kilpailijat luovuttamaan ennen Pankakoskea, joka aikoi olla kaikissa tuotteissa viimeinen valmistaja. Pankakoskesta oli tullut suhteellisen pieni valmistaja maailman mittakaavassa, mutta sen monipuolinen tuoterakenne oli erittäin vaativa ja mielenkiintoinen kehitettävä.

PIELISEN BETONI OY
Pankakosken teollisuuden yhteydessä on ehdottomasti mainittava myös eräs pienempi yhä toimiva teollisuusyritys. Pielisen Betoni Oy:n betonielementtejä valmistava tehdas toimii Pankakoskella Hiomontien varressa. Tehdas perustettiin 1970-luvulla. Tehtaan tekemiä elementtejä käytettiin mm. Lieksan teollisuuskylässä toimivan Joptek osakeyhtiön laajennukseen vastoittain.

 

COPYRIGHT OLLI ROVIO 2002