PANKAKOSKEN TEHTAAN HISTORIA 1822-2000

 

YHTEENVETO

Pankakosken teollistumisesta voidaan erottaa erilaisia vaiheita, taantuvia ja kasvavia aikakausia. Ensimmäisenä ja epävarmana laitoksena aloitti varsinaisen teollisuuden rautaruukki. Laitos ajautui useasti taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta konkurssiin. Puuhiomojen aikakaudella, järvimalmista tehtävän raudan valmistuksen käytyä kannattamattomaksi, myös Pankakoskelle rakennettiin vaikeuksien kautta oma hiomo.
Ruukin palon jälkeen, Pankakosken tulevaisuuden onneksi, rakenteilla ollut hiomo selvisi palosta. Hiomo käytti metsistä sellaista puuta, jota ei kannattanut viedä Etelä-Suomen suuriin sahoihin ja tehtaisiin jalostettavaksi. Hiomo tuotti puolikuivaa massaa, joka kelpasi tehtaiden raaka-aineeksi. Tässä vaiheessa Pankakosken kylä laajeni työväen lisääntyessä ja yhteistä toimintaa alkoi muodostua. Vuonna 1909 perustettiin myös Pankakosken kansakoulu, joka toimi alkuajat tehtaan tiloissa. W. Gutzeit & Co. Osti ruotsalaiselta Ab Arbetareringens Bank -pankilta Pankakosken hiomon kaikkine omaisuuksineen ja metsineen, sekä peltoineen. Tämä oli kannattavaksi osoittautunut päätös Gutzeit -yhtiöltä. Yhtiö alkoi rakentamaan suurta kartonkitehdasta puuhiomon lisäksi ja tehdas valmistuikin pari vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sota oli vaikea Suomen taloudelle, mutta kauas Pankakoskelle vaikutukset eivät kantautuneet pitkään aikaan. Vapaussota haittasi kuitenkin tuotantoa, koska osa työväestöstä kuului punaisiin joukkoihin. Osa työläisistä kuitenkin palasi takaisin.
Tehtaan toiminta alkoi tulla tavallisemmaksi ja siihen aikaan jättimäisenä tehtaana pidetty Pankakoski tuotti laadukkaan kartongin sijasta huonompaa laatua paljon. Pankakoski tuotti paljon rahaa emoyhtiölleen, joka sitten käytti rahat mm. Kaukopään tehtaan rakentamiseen. Suuria investointeja ei tehty, vaikka tarvetta olisi jo ilmennytkin. Toinen maailmansota haittasi tuotantoa pahoin kysynnän ollessa kuitenkin suuri ja Pankakoski jatkoi Enson Neuvostoliitolle menetettyjen tehtaiden perintöä kartongintuotannossa. Myös monet entiset Ensolaiset tulivat Pankakoskelle töihin. 1960-luvulla kosken kohina lakkasi, kun rakennettiin Pankakosken ja Lieksankosken vesivoimalaitokset. Tehtaan uudistuksia toivottiin jo kovasti, mutta suunnitelmat menivät useasti myttyyn. Pakon edessä 1970-luvun lopussa entisten koneiden hajotessa käsiin Enson hallitus teki päätöksen uusien koneiden hankkimiseksi. Pankakoskella siirryttiin vuosisadan alusta suoraan tietokone-aikaan. Tuotanto uusilla koneilla lähti hyvin käyntiin, mutta ajan mittaan Pankakosken huomattiin olevan 100 000 tonnin vuosituotannolla liian pieni yksikkö "tavallisten" markkinatuotteiden valmistukseen. Pankakoskella alettiin keskittyä tuotekehitykseen ja 1990-luvun investointien myötä laatua on pystytty parantamaan ja tulevaisuuden "pullonkaulat" on viimein poistettu. Pankakoskella on nyt valmiudet kannattavaan liiketoimintaan, joka on välttämätöntä tehtaan tulevaisuudelle.

 

COPYRIGHT OLLI ROVIO 2000